1. Почетна
 2.  » 
 3. Ученици
 4.  » Програм рада Савјета ученика

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

На основу члана број 144. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 44/17) у школи се формира Савјет ученика као савјетодавно тијело.

Савјет ученика:

 • Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа;
 • Подстиче ангажовање ученика у раду школе;
 • Информише директора школе и школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом;
 • Промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници;
 • Разматра успјех ученика у учењу и владању;
 • Разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, о чему даје мишљење;
 • Разматра школски календар;
 • Разматра услове рада школе и друга питања утврђена актима школе;
 • Учествује у изради и реализацији одређених пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи;
 • Иницира спровођење програма и едукација ученика о актуелним темама.
АКТИВНОСТИЦИЉНОСИОЦИРЕАЛИЗАЦИЈА
Конституисање Савјета ученика; избор органа Савјета ученикаФормирање савјетодавног тијела школе којег чине ученициЧланови Савјета ученика и кородинаторсептембар/октобар
Упознавање са Пословником о раду Савјета ученикаУченици, чланови Савјета ученика добиће сазнања о томе шта је Савјет ученика и како функционишеПредсједник Савјета ученика и координаторсептембар/октобар
Усвајање програма рада Савјета ученикаУсвајање програма рада Савјета ученика за цијелу школску годинуПредсједник Савјета ученика и координаторсептембар/октобар
Покретање анкетне кутије- вредновање квалитета рада школеУчешће ученика, чланова Савјета ученика у вредновању квалитета рада школеЧланови Савјета ученика, координаторновембар/децембар
Активности унапређења културе понашања ученика у школи и ван школе (упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе)Упознавање ученика са правилима понашања у школи и развијање свијести и потребе за примјерним, културним понашањемЧланови Савјета ученика, координаторновембар/децембар/март
Унапређивање хигијене у школи (хигијена учионица, тоалета, гардероба, простора за исхрану ученика и др)Проширивање сазнања о хигијени и потреби за очувањем хигијене у школиЧланови Савјета ученика, координаторновембар/децембар
Рад допунске, додатне наставе и секцијаРазвијање свијести о потреби за квалитетним и редовним одржавањем допунске, додатне наставе и секцијаЧланови Савјета ученика, координатор, наставницидецембар/март
Обиљежавање Дана дјечијих права 20.11.2021.године (Конвенција о правима дјеце)Проширивање сазнања о дјечијим правима и мишљења у којој мјери се она поштујуЧланови Савјета ученика, кооординаторновембар
Учешће у обиљежавању културно јавних активности школеПодстицање на учешћу у културно јавним активностима школеЧланови Савјета ученика, наставницитоком школске године
Учешће у хуманитарним активностима школеРазвијање потребе да ученици препознају потребе других и да им помогнуЧланови Савјета ученика, координатор, наставници,током школске године
Анализа успјеха ученика у учењу и владању; мјере за побољшањеИнформисање о успјеху ученика у учењу и владању на крају полугодишта и предлагање мјера унапређивање истихПедагог,чланови Савјета ученикадецембар/јун
Анкета на нивоу школе о односу ученик-наставникПрикупљање мишљења ученика о односу ученик-наставник, вредновање, предлагање мјера побољшањеЧланови Савјета ученика, координатор, остали ученицифебруар/март
Сарадња са Савјетом родитељаСарадња са Савјетом родитеља изношењем идеја, закључака, рјешења са састанака Савјета ученикаПредсједник и замјеник Савјета ученика, координатормарт/април
Едукација ученика о превенцији вршњачког насиљаПроширивање сазнања о томе шта је насиље, како га препознати и како радити на сузбијању истогЧланови Савјета ученика, координатормарт/април
Промовисање здравих стилова живота; активности у оквиру пројекта ПУПИПобољшање менталног и физичког здравља ученикаЧланови Савјета ученика, координатордецембар
Учешће у организовању екскурзија, излета, школе у природиАктивно учешће ученика у организовању екскурзија, излета, школе у природиЧланови Савјета ученикамарт/април
Учешће у активностима уређења школе и школског двориштаПодстицање потребе ученика да уљепшају школски простор у којем живе и радеЧланови Савјета ученикамарт/април/мај
Анализа рада Савјета ученикаРезимирање рада током школске године, предлагање мјера за унапређивање истогЧланови Савјета ученика, координаторјун

Архива

Календар

мај 2024.
П У С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031